Công bố Quyết định số 702/QĐ-BGDĐT

Ngày 08/02/2021, thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định số 702/QĐ-BGDĐT về việc cho phép trường Đại học Gia Định đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ.

Theo đó, Trường Đại học Gia Định được phép đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ, mã số 8340101.

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét