Đại học Gia Định đạt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của CEA-AVU&C

Sáng 26/05/2021 Trường Đại học Gia Định (GDU) vinh dự nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) ký vào ngày 24/5/2021.


Trường Đại học Gia Định (GDU) đạt kiểm định chất lượng giáo dục do CEA-AVU&C cấp


Trước đó, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tiến hành thẩm định báo cáo tự đánh giá và thực hiện đợt Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở tại Trường Đại học Gia Định trên các tiêu chuẩn về trong từng lĩnh vực cụ thể: Đảm bảo chất lượng về chiến lược; Đảm bảo chất lượng về hệ thống; Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; Kết quả hoạt động.

Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục Việt Nam. Điều này đã được ghi rõ trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Bằng những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Trường Đại học Gia Định sẽ không ngừng cải tiến chương trình học, phát triển theo mô hình trường đại học ứng dụng, đại chúng.

Với phương châm đào tạo “Chọn lọc - Ứng dụng - Đại chúng”, Nhà trường lấy người học làm trung tâm, nỗ lực làm cầu nối cho sinh viên với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm, đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao. Rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm, tạo điều kiện giúp các sinh viên thực tập, kiến tập ngay từ năm nhất. Trong thời gian tiếp theo, Nhà trường không ngừng nỗ lực cải tiến chương trình đào tạo để làm cầu nối cho sinh viên với doanh nghiệp, tiến tới mô hình trường đại học ứng dụng, nghiêng về thực hành.

Việc đánh giá, kiểm định chất lượng tạo điều kiện cho Trường Đại học Gia Định tiếp tục khẳng định uy tín, trở thành một trong những đơn vị đào tạo chất lượng, nhận được công nhận của xã hội và sự tin tưởng của quý phụ huynh, các em sinh viên khi quyết định lựa chọn Đại học Gia Định làm nơi học tập, phát triển tài năng và trải nghiệm tuổi trẻ theo chương trình đào tạo bậc Đại học và Sau đại học.

-------------------------

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét